Skip to main content

Eldres deltakelse i arbeid og arbeidsliv


Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området «More Years, Better Lives».

Som en del av JPI-programmet «Demographic Change, Equality and Wellbeing» har Forskningsrådet påtatt seg å følge opp temaet «Engagement - including the elderly's participation in work and working life».

I den forbindelse har Fafo fått i oppdrag å utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen og kunnskapsbehovet på feltet i Europa. Som en del av forarbeidet arrangere et utvalg workshops.

Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i oktober 2018 i regi av JPI.

T. Midtsundstad har hovedansvaret for policynotatet, mens A. I. Hilsen har hovedansvar for workshopen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2018
  • Avsluttes:
    oktober 2018

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd

Partnere