Skip to main content

Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere


I 2014 innførte regjeringen en ny ordning rettet mot etablereropplæring for innvandrere.

Gjennom denne ordningen kan kommuner og fylkeskommuner søke IMDi om prosjektstøtte for å gjøre det ordinære tilbudet om etablereropplæring bedre tilrettelagt for innvandrere som ønsker å etablere sin egen virksomhet. Når tilskuddsordningen nå skal evalueres er det nyttig å spørre både hvordan ordningen har fungert til i dag, og hvordan den kan bidra inn i det store bildet. Spørsmålet er hvilke betingelser som må være til stede for at IMDi og prosjekteierne skal lykkes med å styrke innvandreres forutsetninger for å etablere egen virksomhet?

Forskere

Tidligere ansatt

Silje Sønsterudbråten

Fafo
Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon Rogstad

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2017
  • Avsluttes:
    februar 2018

Oppdragsgiver

  • Justisdepartementet