Skip to main content

HMS-tilstanden i Norge 2007


   

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge HMS-statusen på ulike områder og å dokumentere endringer i forhold til 2001-undersøkelsen. prosjektet skal utvikle kunnskap som gir grunnlag for å forbedre arbeidsmiljøet - både gjennom endringer, tiltak og opplæring.

Forskere

Oppdragsgiver

  • LO