Skip to main content

Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen


   

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2005
  • Avsluttes:
    juli 2007

Oppdragsgiver

  • Rikstrygdeverket