Fafo-rapporter

Rapportsøk

Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2007:37

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere., Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

I denne rapporten gis en bred oversikt over seniorpolitikk og ulike former for seniortiltak i norske virksomheter. Målet har vært å få økt innsikt i hva norske virksomheter gjør for å redusere tidligpensjoneringen, og hvordan de responderer på IA-avtalen og ulike offentlige tiltak og ordninger. Rapporten baserer seg på data fra en representativ undersøkelse blant norske virksomheter med ti eller flere ansatte, hvorav minst én ansatt var 60 år eller mer.

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20037