Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging

Kartlegge hvor mange som jobber for bemanningsselskaper.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2008
  • Avsluttes:
    juni 2010

Oppdragsgiver

  • LO