Fullførte prosjekter

Analyse av arbeidstidsordninger

Prosjektet Analyse av arbeidstidsordninger er en undersøkelse av hvordan arbeidstidsordninger som krever fravik fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 fastsettes lokalt i virksomhetene. Undersøkelsen omfatter både individuelle avtaler, avtaler inngått m ed tillitsvalgte og dispensasjoner gitt av Arbeidstilsynet. Det gjennomføres en omfattende bedriftssurvey som omfatter 2000 virksomheter, og det vil bli innhentet informasjon gjennom informantintervjuer i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner o g i et mindre utvalg virksomheter. Rapport fra prosjektet vil foreligge i november 2013.

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Eksterne forskere

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2012
mars 2013