Fullførte prosjekter

AFP-bruk i kommunesektoren

Fafo har fått i oppdrag å undersøke og analysere bruken av den avtalefestede pensjonsordningen innen det kommunale tariffområdet med utgangspunkt i tilgjengelige registerdata fra Kommunal Landspensjonskasse KLP, Statens Pensjonskasse SPK (for lærerne ) og enkelte private kasser (Vital, Gjensidige og Storebrand). Målet er å gi en oversikt over bruken av AFP og ytelsesnivå over tid (fra 2002-2004), mellom grupper (kjønn, alder, yrke, pensjonsgrunnlag og stillingsprosent) og mellom KLP/SPK og de private livselskapene (Vital, Gjensidige og Storebrand).


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:35
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Kommunenes Sentralforbund

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

juli 2005
januar 2006