Fullførte prosjekter

Aktører i delingsøkonomien

Formålet med prosjektet er å kartlegge og analysere aktører innenfor delingsøkonomien i Norge, og prosjektet vil særlig rette seg mot tjenester som innebærer formidling av arbeidskraft.

I prosjektet skal forskerne både gi en oversikt over virksomheter og initiativer som finnes per i dag, samt prøve å måle hvor mange som arbeider innenfor delingsøkonmien. Det skal også undersøkes hva som kjennetegner relasjonene mellom aktørene, og hvordan forhold som helse, miljø og sikkerhet med mer ivaretas. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SNF og internasjonale forskere.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Delrapport

Prosjektledelse

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Ny teknologi

Prosjektperiode

august 2016
desember 2017