Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting

Prosjektet skal evaluere virkningene av allmenngjøring for lønnsdannelsen og sysselsettingsutviklingen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse og Statistisk sentralbyrå.

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektledelse

Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk Analyse

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Arbeids-og Sosialdepartementet

Prosjektperiode

januar 2014
desember 2015