Fullførte prosjekter

Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon

Tidligere forskning viser at forhold knyttet til arbeidslivet er viktige for hvorvidt ansatte ønsker å benytte seg av rettighetene til foreldrepermisjon. Prosjektet søker å kartlegge arbeidsgiveres holdninger til bruk av foreldrepermisjon og i hvilken grad virksomhetene tilrettelegger for en god balanse mellom arbeids- og familieliv.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2017:40
Inger Marie Hagen

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

Barne og likestillingsdepartementet

Prosjektperiode

september 2017
desember 2017