Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser

Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkning. Prosjektet gjennomføres som et integrert samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Fafo, og der IRIS har prosjektledelsen.

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Rolf K. Andersen
Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

IRIS (Petroleumstilsynet)

Prosjektperiode

januar 2017
mars 2018