Arbeidstidsordning Bergen kommune helse-sosialtjenester

Fafo evaluerer effekter av å innføre alternative arbeidstidsordninger innen tjenester for utviklingshemmende og psykisk syke i fem bofellesskap i Bergen kommune. Vi gjennomfører et tredelt opplegg med en forundersøkelse, en midtveisundersøkelse og en sluttundersøkelse. Opplegget bygger på kvantitative og kvalitative metoder. Her inngår data fra spørreundersøkelser, foreliggende statistikk, informantintervjuer og workshops. Foruten en omfattende innsamling av data, vil prosjektet bistå de fem tje nestestedene i deres utviklingsarbeid.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland
Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Bergen Kommune

Prosjektperiode

februar 2010
mars 2012