Barn av innvandrere og flyktninger, morgendagens fattige

Oppdragsgiver(e)

Husbanken Region Midt-Norge

Forskningstema

Barn av innvandrere

Prosjektperiode

2011