Barn og familie av mislykkede migranter i Moldova

Prosjektledelse

Anette Brunovskis

Prosjektdeltaker(e)

Anette Brunovskis

Oppdragsgiver(e)

UiO

Prosjektperiode

2009