Fullførte prosjekter

Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika

I denne studien gir vi en kort oversikt over noen av de områdene det fortsatt mangler kunnskap om når det gjelder jenters utdanning i Vest-Afrika.

Interseksjonalitet er et stikkord: jenter og flukt, jenter og konflikt, jenter og funksjonsnedsettelse, jenter og urban fattigdom osv. Det skal videre problematiseres at aggregerte data skjuler at det er store variasjoner mellom subpopulasjoner.


Fafo-utgivelser

Fafo-report 2017:39
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations

Prosjektledelse

Anne Kielland

Prosjektdeltaker(e)

Anne Kielland

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Global utdanning

Prosjektperiode

desember 2016
mars 2017