Fullførte prosjekter

Bruk av tvungen lønnsnemd 1990-2012

En undersøkelse av bruken av tvungen lønnsnemd i perioden 1990-2012 med sikte på å belyse ulike tema og problemstillinger knyttet til bruk av tvungen lønnsnemd og hvordan eventuelle endringer har skjedd over tid. Gjennomgang av avtaleinngåelse i Bring Warehousing.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:55
Åsmund Arup Seip

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Eksterne forskere

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosjektperiode

november 2012
juni 2014