Fullførte prosjekter

De 10 største humanitære utfordringene i Norge

Lage en rapport (kort oversikt) over de 10 største utfordringene i Norge, på bakgrunn av forskning og statistikk opplever er humanitære/sosiale utfordringer i dagens Norge.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Norges Røde Kors

Prosjektperiode

desember 2008
mai 2014