De sosiale aspektene ved menneskehandel

Prosjektledelse

Anette Brunovskis

Prosjektdeltaker(e)

Anette Brunovskis

Oppdragsgiver(e)

Arbeids og inkluderingsdep

Prosjektperiode

2007