Fullførte prosjekter

Deltid i sykehus, forprosjekt

Forprosjekt.

Hensikten med forprosjektet er å berede grunnen for et større prosjekt som vurderes gjennomført i 2019. I forprosjektet intervjuer Fafo i tre helseforetak. Dette for å få et grep om deres arbeid med heltid-deltidsproblematikken.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen
Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Spekter

Prosjektperiode

november 2018
januar 2019