Fullførte prosjekter

Deskstudie menneskehandel i Vietnam

Prosjektledelse

Guri Tyldum

Prosjektdeltaker(e)

Guri Tyldum

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

2006