Fullførte prosjekter

Evaluering av forsterket ungdomsinnsats

Prosjektet skal evaluere iverksettelsen av ny og forsterket ungdomsinnsats, som ble innført i NAV i 2017.

Målet er å underersøke hvordan NAV-kontorene iverksetter den nye innsatsen, og i hvilken grad forsterket ungdomsinnsats fører til at flere unge under 30 år kommmer i arbeid eller aktivitet.

Første delrapport fra prosjektet kommer i slutten av april 2019

Prosjektledelse

Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

mars 2018
desember 2020