Fullførte prosjekter

Evaluering av medleverforskriften

Evalueringen skal inneholde en kartlegging av utbredelsen av medleverordninger hjemlet i hhv forskriften og tariffavtale, blant annet hva som karakteriserer virksomhetene/arbeidsgiver (private ideelle, privatre kommersielle, offentlige) og arbeidstak ere som har denne typn arbeidstidsordninger (alder, kjønn og utdanning mv).


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:01
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Praktisering og regulering

Prosjektledelse

Dag Olberg

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Eksterne forskere

Dag Olberg

Oppdragsgiver(e)

Barne, likestillings- og inkluderingsdep.

Prosjektperiode

november 2013
september 2014