Fullførte prosjekter

Fagarbeiderundersøkelsen

Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Fafo og NIFU, med teknisk bistand fra Respons Analyse, skal gjennomføre en fagarbeiderundersøkelse innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Målet med fagarbeiderundersøkelsen er å frambringe kunnskap om hva slags, hvorvidt, og på hvilke måter kompetanse oppnådd gjennom det norske fagopplæringssystemet brukes i arbeidslivet, slik fagarbeideren selv vurderer det.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Fafo-rapport 2020:30 NIFU Rapport 2020:30
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt, Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård
Utvikling og analyse av en fagarbeider- undersøkelse og en arbeidsgiverundersøkelse

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Eksterne forskere

Asgeir Skålholt, NIFU

Kaja Reegård, NIFU

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2018
desember 2020