Fullførte prosjekter

Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger

Hovedmålet med prosjektet er å analysere i hvilken grad innføringen av arbeidsavklaringspenger (AAP) har bidratt til å styrke strategien om å få flere personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid, og dermed redusere bruken av uførepensjon.

Delmål 1 for prosjektet er å analysere veiene inn i arbeidsavklaringspenger, det vil si å kartlegge hvilket forløp personer har forut for mottak av AAP.

Delmål 2 er å analysere veien gjennom AAP ved å undersøke effekten av den bistanden (tiltakene) NAV tilbyr mottakere av arbeidsavklaringspenger.

Delmål 3 er å studere veien ut av AAP ved å analysere overgangsrater til henholdsvis arbeid og varig uførepensjon for personer som har mottatt arbeidsavklaringspenger, de tre første årene etter at ordningen ble innført.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:29
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?

Prosjektledelse

Anne Hege Strand

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen
Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

FARVE

Forskningstema

Inkluderende arbeidsliv

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2014