Fullførte prosjekter

Grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet

Prosjektleder

Anne Britt Djuve

Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver(e)

IMDi

Prosjektperiode

mai 2014
april 2014
81986