Fullførte prosjekter

Heltid og deltid i Fagforbundet

Prosjektet vil supplere studier i et utvalg kommuner med en landsdekkende kartlegging av ansatte og tillitsvalgtes begrunnelser for heltid-deltidsvalg, deres synspunkter på større stillingers effekter på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, og oppslutningen om regjeringens og partenes mål om å utvikle en heltidskultur.

Sentrale spørsmål er:

  • Omfanget av deltidsstillinger i blant annet omsorgstjenestene, barnehagene og grunnskolen
  • Ansattes begrunnelser for å jobbe deltid
  • Tillitsvalgtes forklaringer på den omfattende deltidspraksisen
  • Styrken i deltidskulturen
  • Kunnskapen om gevinster større stillinger kan ha for tjenesten
  • Oppslutningen om målet om heltidskultur
  • Synspunkter på tiltak for å skape flere store stillinger

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen
Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Prosjektperiode

februar 2019
juli 2019