Fullførte prosjekter

Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging

Kartlegge hvor mange som jobber for bemanningsselskaper.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

februar 2008
juni 2010