Fullførte prosjekter

Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore

Hvordan er situasjonen for innleide arbeidstakere i verftsindustrien, petroleumsanleggene og offshore? Praktiseringen av regelverket for innleie, opplæring og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet er blant de områdene som skal undersøkes.

Prosjektet utføres i samarbeid med NTNU.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:54
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes
Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

Direktoratet for arbeidstilsynet

Prosjektperiode

september 2013
desember 2014