Fullførte prosjekter

Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:15
Kristine Nergaard

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Fellestiltakene Virke-LO

Prosjektperiode

2012