Kompetansebygging, bistand til utsatte og straffeforfølgelse av utnytting i arbeidslivet i Østersjøregionen

I dette prosjektet oppsummerer Fafo hvilke former menneskehandel i arbeidslivet tar i Norge i dag, og hva som er kjent om forholdet mellom rekrutteringspraksiser og tvangsarbeid og menneskehandel for arbeidsutnytting.

I dette prosjektet undersøker vi de ulike formene som menneskehandel for utnyttelse av arbeidskraft kan ha i Norge som destinasjonsland, samt hva som er kjent om forholdet mellom rekrutteringspraksis og tvangsarbeid / menneskehandel for utnyttelse i arbeidslivet. Prosjektet vil også undersøke måter som destinasjonsland kan beskytte arbeidsinnvandrere mot å bli utsatt for utnyttende forhold.

Prosjektledelse

Anette Brunovskis

Oppdragsgiver(e)

Østersjørådet (CBSS)

Prosjektperiode

februar 2021
april 2021