Fullførte prosjekter

Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer

Fafo skal lage rapport som beskriver NITO-medlemmenes kompetansesituasjon med vekt på sammenligning med arbeidslivet forøvrig.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2008:10
Torgeir Nyen

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

NITO

Prosjektperiode

oktober 2007
mai 2008