Fullførte prosjekter

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Tema for prosjektet er kontroll og overvåking i arbeidslivet. Prosjektet bygger på tidligere Fafo-prosjekter om samme tema, og på tidligere problemstillinger om utbredelse, motiver, holdninger og praksis når det gjelder IKT-baserte kontroll- og overvåkingsverktøy i arbeidslivet. Prosjektet er basert på en analyse av SSB levekårsdata (LKU 2013) og en telefonsurvey blant arbeidsgivere.

 

Prosjektledelse

Mona Bråten

Eksterne forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

juli 2013
oktober 2013