Fullførte prosjekter

Kontroll og overvåking i arbeidslivet

Tema for prosjektet er kontroll og overvåking i arbeidslivet. Prosjektet bygger på tidligere Fafo-prosjekter om samme tema, og på tidligere problemstillinger om utbredelse, motiver, holdninger og praksis når det gjelder IKT-baserte kontroll- og overvåkingsverktøy i arbeidslivet. Prosjektet er basert på en analyse av SSB levekårsdata (LKU 2013) og en telefonsurvey blant arbeidsgivere.

 

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Eksterne forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

juli 2013
oktober 2013