Kundesentre som callsentre

Fafo lager avgrenset notat om nye driftsformer innen kundebehandling.

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i Norge

Prosjektperiode

desember 2004
januar 2005