Fullførte prosjekter

Kunnskap om forskning om LHBT personer

Fafo skal lage en kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Hovedtema i oversikten vil være utfordringer knyttet til levekår, diskrimineringsomfang, samt samspillet mellom LHBT og etnisitet/religiøs tilhørighet. Oversikten vil  i tillegg redegjøre kort for erfarnger med handlingsplaner i Bergen kommune og inkluderings- og rettighetsarbeid i Sverige.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2014:01
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin

Prosjektledelse

Olav Elgvin

Prosjektdeltaker(e)

Olav Elgvin

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune - Fakturasentrale

Prosjektperiode

oktober 2013
januar 2014