Fullførte prosjekter

Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?

Fafo skal samarbeide med NIFU om et forskningsoppdrag om samsvaret mellom opplæringstilbudet i fag- og yrkesopplæringen og etterspørselen etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Målet er å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en gjennomgang av tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen. Prosjektet gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2015
desember 2015