Kvinners representasjon i fagbevegelsen

Prosjektet skal kartlegge kvinners repressentasjon i forbundene og i LO. I tillegg skal prosjektet kartlegge hva forbundene har av planer og tiltak og erfaringer med disse. Dette siste gjøres gjennom kvalitative intervjuer med rundt 8 - 10 forbund for å avdekke disse planene og resultatene av dem.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:10
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Representasjon i LO og forbundene

Fafo-rapport 2008:15
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Representasjon i LO og forbundene

Fafo-rapport 441
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg
Kvinners representasjon i LO og forbundene

Fafo-rapport 239
Siv Øverås og Kristine Nergaard
En kartlegging av kvinners deltakelse i LO og fagforbundene

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2007
desember 2009