Fullførte prosjekter

Lærevilkårsmonitoren 2005

Lærevilkårsmonitoren er en omfattende kartlegging av vilkår for læring og kompetanseutvikling i Norge, med særlig vekt på læringsvilkårene i arbeidslivet. Undersøkelsen har vært foretatt årlig siden 2003. 2005-monitoren inneholder et større sett av i ndikatorer for lærevilkårene gjennom det daglige arbeidet, og vil også inneholde noen indikatorer for nytteverdi/utbytte av ulike læringsaktiviteter.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet, Sandefjord

Prosjektperiode

mai 2004
desember 2007