Fullførte prosjekter

Levekårsutfordringer i Sandefjord


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2013:18
Roy A. Nielsen

Prosjektledelse

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Sandefjord kommune

Prosjektperiode

2013