Fullførte prosjekter

Uønsket deltid

Få økt kunnskap om omfanget av ufrivillig deltid i Vinmonopolet og Posten, og for deler av sykehus/sykehjemssektoren. Få kunnskap om økonomiske konsekvenser ved bruk av deltid for de samme virksomhetene.

Prosjektledelse

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

april 2009
desember 2009