Fullførte prosjekter

Vold og trusler i offentlig sektor


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2010:37
Inger Marie Hagen
Mellom kallsetikk og HMS – en intervjuundersøkelse

Fafo-rapport 2009:30
Jørgen Svalund

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

LO

Fellesorganisasjonen (FO)

Prosjektperiode

februar 2010
desember 2010