Fullførte prosjekter

Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den norske samarbeidsmodellen praktiseres på virksomhetsnivå, og hvilke betingelser som kan styrke eller svekke denne modellen.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:18
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Prosjektledelse

Sissel C. Trygstad

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

april 2013
desember 2014