Fullførte prosjekter

LOfavør-komiteene – status og utfordringer

Formålet med dette prosjektet er å foreta en kartlegging av de lokale LOfavør-komiteene. Sentrale tema er: hvordan komiteene jobber, hvilke aktiviteter som gjennomføres, hvordan samarbeidet mellom partene fungerer på lokalt nivå, LOfavør-komiteens oppfatning av forbundenes satsing på LOfavør lokalt, hvilke forventninger den lokale fagbevegelsen har til LOfavør-komiteene.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:28
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer

Prosjektledelse

Inger Marie Hagen

Oppdragsgiver(e)

LOfavør

Prosjektperiode

mars 2018
august 2018