Fullførte prosjekter

Metode og etikk i forskning med irregulære migranter

Prosjektledelse

Anette Brunovskis

Prosjektdeltaker(e)

Anette Brunovskis

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet - UDI

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014