Fullførte prosjekter

#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering blant utøvere innen film/teater/scenekunst.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:39
Mona Bråten og Jørgen Svalund

Prosjektledelse

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Jørgen Svalund

Oppdragsgiver(e)

Virke

Prosjektperiode

april 2018
oktober 2018