Nordisk arbeidslivmodell - SALTSA

Skrive en bred artikkel om nordisk fagbevegelse sine strategier for de svenske arbeidstakerorganisasjonenes forskningsprogram om europeisk arbeidsliv.

Prosjektledelse

Jon Erik Dølvik

Prosjektdeltaker(e)

Jon Erik Dølvik

Eksterne forskere

Jon Erik Dølvik

Oppdragsgiver(e)

SALTSA

SAMAK

Forskningstema

Den nordiske modellen

Prosjektperiode

april 2005
april 2007