Fullførte prosjekter

Organisasjonsgrad og medlemsutvikling


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2020:33
Kristine Nergaard
En undersøkelse blant lønnstakere

Fafo-notat 2018:04
Kristine Nergaard

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mars 2004
desember 2006