Fullførte prosjekter

Organisering og avtaler i finansnæringen

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

I finansnæringen inngås det sentrale avtaler mellom Finans Norge og Finansforbundet og mellom Finans Norge og LO/HK. I tillegg inngås det en skriftlig bedriftsavtale i alle Finans Norges medlemsbedrifter. Denne inngås av ledelsen/den juridiske enheten for hele selskapet. Finansforbundet er den største organisasjonen i finansnæringen, og spiller en dominerende rolle i avtaleforhandlingene. Det er ingen materielle forskjeller på Finansforbundets og HKs avtaler. Flere forhold bidrar imidlertid til å styrke Finansforbundets posisjon i sektoren. Prosjektet tar sikte på å belyse enkelte tariffbestemmelser, blant annet reguleringen av adgangen til å bruke arbeidskamp for å få tariffavtale, omfangsbestemmelsene i tariffavtalene, og reguleringen av antall tillitsvalgte i hver virksomhet.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2018:02
Åsmund Arup Seip

Prosjektledelse

Åsmund Arup Seip

Prosjektdeltaker(e)

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i Norge

Prosjektperiode

april 2017
september 2017