Fullførte prosjekter

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen - status og utfordringer

Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen i Norge og aktuelle utfordringer knyttet til dette samarbeidet.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2016:20
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

mai 2016
juni 2016