Fullførte prosjekter

Pensjon for alle

I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Vi skal også kartlegge hva bedrifter og tillitsvalgte gjør for å informere om pensjon og øke pensjonskunnskapen blant ansatte. Formålet med prosjektet er gjennom ulike formidlingstiltak å bidra til økt kunnskap om og forståelse av det norske pensjonssystemet og hvordan det virker.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor

Prosjektledelse

Ståle Østhus

Prosjektdeltaker(e)

Ståle Østhus

Oppdragsgiver(e)

Finansmarkedsfondet

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

november 2017
desember 2018